تماس با ما

آدرس:

مطهری نرسیده به سهروردی پلاک ۹۷ واحد ۷

تلفن:

۰۲۱۸۸۱۷۱۰۶۱

فاکس:

۰۲۱۸۸۵۳۷۷۱۵

ایمیل:

pelicanparvaz.asia@yahoo.com